Międzykulturowy "Festival Chleba"

Idea Festiwalu

 

Chleb jest symbolem wspólnoty, troski o drugiego człowieka, dostatku i radości.
Odwołując się do tych przekazów Międzykulturowy Festiwal Chleba ma na celu przybliżenie dzieciom tych wartości, poprzez doświadczenie wypieku chleba, jak również uświadomienie sobie własnych korzeni kulturowych oraz poznanie bogactwa innych kultur. W ramach projektu uczestnicy poznali tradycję pieczenia chleba w kulturach z różnych stron świata tj. słowiańskiej, indyjskiej, indiańskiej, hawajskiej, afrykańskiej i żydowskiej. Projekt ma stworzył warunki, w których uczestnicy odkryli związek człowieka z naturą, co jest istotne w kontekście dbałości o środowisko naturalne jak i o własne zdrowie. Cykl przygotowujących do Festiwalu 36 warsztatów (po 6 z każdej kultury dotyczącym kultury, legend, opowieści o rekwizytach, tańcu, strojach, muzyce, zabawach), stał się pretekstem do pogłębienia więzi społecznych i polepszenia jakości relacji międzyludzkich. Uwieńczeniem projektu jest spotkanie uczestników projektu podczas Międzykulturowego Festiwalu Chleba organizowanym w Dniu Dziecka 1 czerwca.

 

Organizator:

Fundacja Instytut Działań Twórczych prowadząca Ośrodek 3 Piętra

 

Współorganizatorzy:

Kura Modowa,

Stefan Poprawa

Grupa rekonstrukcji Historycznej Leśny Witeź

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Ogród Botaniczny

Zielona Łódź

Szkoły Podstawowe z Łodzi numer 130, 162, 174, 4, 29, 111

 

Prowadzący Kultury

Słowiańska – Liliana Misiak-Kuźbik

Hawajska – Hanna Orlińska

Indyjska – Piotr Podrzycki

Żydowska – Anna Maksymowicz

Indiańska – Mirko Fernandez Sanchez

Afrykańska - Betty Bata i Crepin Patrick Kana

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.