Tape loom-crative history

Szkolenie międzynarodowe 17.04-24.04.2015

Naszym celem było podniesienie wiedzy uczestników na temat wspólnej tożsamości historycznej i kulturowej oraz jakich metod można używać aby pracować z młodymi ludźmi w temacie historii tak aby było to dla nich ciekawe przeżycie. W projekcie zaangażowane były Polska organizacja i 3 organizacje zagraniczne: Chorwacja, Łotwa i Estonia.  Szkolenie skierowaliśmy do 16 uczestników. Uczestnicy to osoby działające w ramach organizacji partnerskich zajmujących się edukacją młodzieży w obszarach kultury, tradycji, sztuki, ekologii, chcący poznać nowe metody pracy oraz podzielić się metodami już stosowanymi. Szkolenie trwało 7 dni, w ciągu których stosując różne metody pracy (warsztaty, prezentacje, odwiedziny miejsc tematycznie związanych z tematem, spotkania z młodzieżą, dyskusje, burza mózgów, warsztaty rękodzielnicze) pokazaliśmy jak w sposób ciekawy budzić zainteresowanie historią młode osoby oraz jak poznane metody można wykorzystać do pracy u siebie w organizacji.

 

Rezultatem projektu jest wypracowanie nowej metody, narzędzia do pracy z młodzieżą mającym na celu budowanie ciekawości historycznej i co za tym  idzie poznanie wspólnych korzeni kulturowych Europy. Dzięki projektowi zbudowaliśmy  sieć kontaktów międzynarodowych nie tylko między organizacjami przybyłymi ale również kontrakty do innych organizacji z krajów partnerskich, która pozwoli na dalszą wymianę doświadczeń oraz metod do pracy z młodymi osobami a również będzie narzędziem do szukania przyszłych partnerów do kolejnych projektów międzynarodowych.

 

Program skrócony:

- 17.04.2015, Kwiatkówek – przyjazd uczestników, przedstawienie raz jeszcze idei projektu, integracja uczestników.

- 18.04.2015, Kwiatkówek – Prezentacja programu szkolenia zbieranie oczekiwań. Zaprezentowanie czym jest rekonstrukcja historyczna, na jakich metodach bazuje, czym jest archeologia eksperymentalna, przyjazd grupy rekonstrukcji historycznej i ich pokaz działalności.Warsztaty gry w Kubba, strzelania z łuku, robienia magicznych lalek-Motanek, Warsztaty kuchniśredniowiecznej, rozgrywki w gry planszowe rodem ze średniowiecza prowadzone przez grupe rekonstrukcji historycznej "Leśny Witeź".

- 19.04.2015, Kwiatkówek –  Odwiedziny w Muzeum Zagroda Chłopska, Zamek w Łęczycy i Grodzisko w Tumie (zwiedzanie połączone z grą terenowa oraz grą muzealną). I część poznania metody „Tape loom” wykonywania krajek na krosienkach (projektowanie wzorów, przygotowanie warsztatu)

- 20.04.2015, Kwiatkówek – II część poznania metody „Tape loom” wykonywania krajek na krosienkach ( praca własna, warsztat) Kostium historyczny, jego symbolika oraz elementy (gra plenerowa -podchody, warsztaty),

- 21.04.2015, Łódź – przyjazd do Łodzi i Zwiedzanie Muzeum Włókiennictwa, zbieranie narzędzi pracy w edukacji historycznej młodzieży (prezentacja metod jakimi posługuje się muzeum w edukacji pozaformalnej). Sesja popołudniowa na temat jak uczyć o historii obcokrajowców na przykładzie grupy z ośrodka dla uchodźców pod Łodzią.

- 22.04.2015, Łódź – praca w podgrupach nad opracowaniem nowej metody i narzędzi edukacji historycznej (warsztat, prace plastyczne)

- 23.04.2015, Łódź – metody promocji wydarzeń o charakterze historycznym (dzielenie się doświadczeniami, pokazywanie metod), ewaluacja podsumowująca projekt, wypełniania youthpass

- 24.04.2015-  wyjazd uczestników

 

METODAPLIK DO PODBRANIA 

 

Galeria zdjęc ze szkolenia–

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1138710149488306.1073741867.624141880945138&type=3

Galeria zdjęc ze szkoleń deseminacyjnych  -

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1203697276322926.1073741874.624141880945138&type=3&uploaded=9

Film-zapraszamy na warsztaty -

https://www.facebook.com/624141880945138/videos/vb.624141880945138/1203688336323820/?type=2&theater

Tape loom-crative history

...