Chle(BULE)k - Festiwal kultury i chleba

Już jest!Publikacja do pobrania "CHLEBULEK - jak upiec, jak grać?"

 

Publikacja "CHLEBULEK - jak upiec, jak grać?" wydana w ramach projektu do pobrania TUTAJ

 

"Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

 

 

Opis projektu

Nazwa projektu: Chle(BULE)k - Festiwal kultury i chleba

Okres realizacji: od 2015-05-01 do 2015-12-31

Realizator: Fundacja Instytut Działań Twórczych

 

 

 

Krótko o projekcie:

Projekt dotyczy wsparcia integracji łódzkich wspólnot lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, seniorów (jako działań międzypokoleniowych) oraz imigrantów w kontekście różnic międzykulturowych i integracyjnych związanych ze Wspólnotą Europejską. Działania osnuliśmy na dwóch tematach: tradycji wypieku pieczywa i zwyczajach spędzania wolnego czasu w różnych kulturach – są to dwa elementy obecne w każdej kulturze i jednocześnie te, jakie zawsze przywożą ze sobą imigranci.


Odpowiedzią na to jest wsparcie tych trzech grup poprzez działania integrujące i wspierające. Będziemy budować Kapitał społeczny przez angażowanie w/w grup we wspólne działania.


Działania jakie zamierzamy przeprowadzić to 2 otwarte wydarzenia (festiwal i turniej), warsztaty z nauki gier podwórkowych, warsztaty z tworzenia gier oraz warsztaty o kulturze i wypieku chleba w różnych krajach. Nasze działania skierowane są do dzieci, młodzieży i seniorów. Jako podsumowanie wydamy publikację gdzie opisane zostaną tradycyjne gry podwórkowe, placuszki –chlebki z różnych krajów.


Celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców dzięki interakcjom z innymi uczestnikami w duchu zdrowej rywalizacji podczas naszych działań. Ludzie częściej będą wychodzić na swoje podwórko, nawiązywać interakcje z innymi osobami co w przyszłości zaowocuje rozwojem Kapitału społecznego.


Projekt rozwinie kapitał społeczny czyli sieć istniejących w danej grupie społecznych relacji zaufania, lojalności i solidarności, tworząc warunki do faktycznego współdziałania jednostek i rozwijania pomiędzy tymi jednostkami realnych kooperacji o różnych celach.

 

Grupa docelowa:

Działania adresujemy do dzieci, młodzieży, seniorów i emigrantów z miasta Łodzi.
Część działań mamy dostosowanych do osób z każdej z tych grup np.: festiwal otwarcia, warsztaty tworzenia gier, turniej gier, a część działań mamy adresowanych do konkretnej grupy docelowej np. warsztaty "Od ziarenka do bochenka" - dzieci i młodzież.

 

Cele:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców dzięki interakcjom z innymi uczestnikami w duchu zdrowej rywalizacji podczas naszych działań skupionych wokół gier, zabaw, wypieku pieczywa.

Cele pośrednie:
- Podniesienie umiejętności w obszarze spędzania wolnego czasu poprzez naukę gier i zabaw tradycyjnych z różnych krajów.
- Podniesienie kompetencji w zakresie akceptacji różnic międzykulturowych.
- Zwiększenie zrozumienia dla emigrantów ich zwyczajów i tradycji.
- Zdobycie umiejętności w zakresie międzykulturowej tradycji pieczenia pieczywa.
- Podniesienie jakości współpracy pomiędzy młodzieżą, seniorami i emigrantami.

 

Opis działań:

 

1.Festiwal otwarcia (31 maja 2015)

Na Festiwalu otwierającym projekt spotka się lokalna społeczność, szczególnie zaprosimy seniorów i imigrantów mieszkających w Łodzi. Zaprezentujemy gry i zabawy z różnych krajów oraz różne tradycje wypieku pieczywa. Działanie to odpowiada na zdefiniowane problemy poprzez integrację środowiska mieszkańców Łodzi. Uczestnikami będą całe rodziny (wielopokoleniowo) oraz mieszkający w Łodzi emigranci. Mieszkańcy będą zaangażowani w tworzenie tego działania poprzez wspólne przygotowywanie imprezy, tworzenie przestrzeni do przygotowywania stoisk, miejsc do gier i wypieku chlebków. Zaprosimy również firmy i spółdzielnie socjalne ze zdrowym jedzeniem aby mogły rozstawić swoje stoiska dzięki czemu uczestnicy poznają lokalne, zdrowe produkty spożywcze.

 

2. Gramy w parkach (29 czerwca – 14 września 2015)

Spotkania z seniorami i młodzieżą w parkach 2 razy w tygodniu. Spotkania 3 godzinne. Pokażemy aktywne i proste formy spędzania wolnego czasu. Zwłaszcza w kontekście międzypokoleniowym. Będziemy uczyć zasad w gry: Gorodki – Rosja, Croquet – Anglia, Klipa – Polska, Kubb, Molky – Szwecja, Boulle, Pétanque – Francja, Boccia- Włochy, które nie wymagają specjalnej kondycji fizycznej i można grać prawie w każdym terenie i w każdym wieku.

 

3.Warsztaty tworzenia gier (31 sierpnia – 30 września 2015)

Warsztaty pokazujące jak w łatwy sposób można samemu wykonać gry podwórkowe to dalszy ciąg działań integrujących wspólnotę lokalną. Zobaczycie, że prostą i wspaniałą rozrywkę możemy stworzyć samemu. Nasi instruktorzy przedstawią gry pochodzące z różnych krajów, a uczestnicy warsztatów będą tworzyć gry podwórkowe do użytku w swojej społeczności lokalnej.

 

4. Od ziarenka do bochenka (21 września – 21 listopada 2015)

Warsztaty z dziećmi na temat chleba: z czego powstaje i jak wygląda w różnych krajach. Czas 2 godziny dla grup 20 osób pod opieką nauczyciela.

Działanie ma wskazać dzieciom jak istotnym elementem na świecie jest kultura spożywania pieczywa, jak wygląda on w różnych krajach. Wskazuje, że ktoś o innym kolorze skóry, bądź mówiący w innym języku czy inaczej się ubierający w rzeczywistości jest podobny do nas. Zajęcia te uczą również szacunku do podstawowego pożywienia ludzi na całym świecie. Dzieci będą mieć możliwość samodzielnego zmielenia zboża, zobaczenia jak wyrabia się chleb oraz skosztowania gotowego placuszka- chlebka.

 

5. Łódzki turniej gier tradycyjnych (3 października 2015)

Zapraszamy drużyny międzypokoleniowe do udziału w turnieju. Turniej polegać będzie na rozgrywkach w 4 wybranych grach. Każdą rozgrywkę będzie oceniać 2 sędziów. Jeden zespół będzie liczył od 2 do 3 uczestników.
Całe to działanie jest angażowaniem wspólnoty lokalnej. Dokładny przebieg turnieju będzie tworzony przez już biorących w projekcie udział beneficjentów oraz ich rodziny. Oni to też poprzez udział w naszych wcześniejszych działaniach wybiorą 4 gry, w których będą chcieli rywalizować.

 

6.Wydanie publikacji

Wydamy wyjątkową publikację na temat gier i zabaw oraz historii i wypieku chleba.
Wydawnictwo to podsumuje projekt , będzie zawierało opisy gier z różnych stron świata oraz przepisy na pieczywo z różnych stron świata - które towarzyszyły nam podczas realizacji projektu. W tworzenie publikacji włączymy społeczność lokalną, szczególnie seniorów – może warto przypomnieć zapomniane już gry i zabawy? Publikacja będzie też ogólnodostępna w postaci pliku pdf.

 

"Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"