Rozstrzygnięcie konkursu „Mów o prawach człowieka!”

Rozstrzygnięcie konkursu „Mów o prawach człowieka!”

 

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie  zilustrować lub sfotografować wybrany przez siebie Artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Do konkursu zgłoszono 35 prac z całego województwa łódzkiego, z których Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów i laureatki. Ze względu na bardzo dobry poziom zgłoszeń zdecydowano się również nagrodzić kilka z nich wyróżnieniami.

 

FOTOGRAFIA

 

 • I miejsce: fotografia

Mikołaj Michalski

Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi

Art. 5 Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

 

 • II miejsce: fotografia

Patrycja Nawrocka

ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu

Art.3 Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

 

 • III miejsce: fotografia

Kinga Asiedu

SLO im. R. Traugutta w Zgierzu

Art. 3 Prawo do życia

Art. 18 Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

Art. 5 Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego

lub poniżającego traktowania lub karania

 

 • Wyróżnienie: fotografia

Marlena Skoneczna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

Art. 2 Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

 

 • Wyróżnienie: fotografia

 

Patrycja Cichocka - fotografia do Art. 3

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

Art. 3 Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Art. 5 Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

 

 • Wyróżnienie: fotografia

Paulina Kołodziejska - fotografia do Art. 26

SLO im. R. Traugutta w Zgierzu

Art. 19 Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej

Art. 26 Każdy człowiek ma prawo do nauki.

 

 

PRACA PLASTYCZNA

 

 • I miejsce: praca plastyczna

Zuzanna Gembus, Julia Szmidt

Katolickie Gimnazjum Jana Pawła II w Łodzi

Art. 19 Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej

 

 • II miejsce: praca plastyczna

Aleksandra Kubiak

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

Art. 25.2 Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno

małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.

 

 • III miejsce: praca plastyczna

 Julia Socha

Katolickie Gimnazjum Jana Pawła II w Łodzi

Art. 18 Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodęzmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie

kultu i przestrzeganie obyczajów.

 

 • Wyróżnienie: praca plastyczna

 Aleksandra Płatek

Publiczne Gimnazjum nr 36 w Łodzi

Art. 2 Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

 

 • Wyróżnienie: praca plastyczna

 

Agata Prokop

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

Art. 26.3 Rodzice mają prawo pierwszeństwa  w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

 

 

Nadesłane prace można oglądać przez cały przyszły tydzień w siedzibie Ośrodka 3 Piętra podczas Tygodnia Wolontariatu: https://www.facebook.com/events/1399865183637447/

 

Już 5 grudnia o 18:30 wręczenie nagród dla zwycięzców!

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na facebooku– znajdziecie tam relacje ze wszystkich działań realizowanych w ramach projektu:

https://www.facebook.com/pages/M%C3%B3w-o-prawach-cz%C5%82owieka/574652429330647?fref=ts

 

SimpleViewer wymaga JavaScript i Flash Player'a. Pobierz Flash Playar'a

 

Dofinansowano ze środków Programu Grant na lepszy start współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.