Misja

Misja

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju:

 

A w szczególności:

  • Promowanie polskich tradycji narodowych z uwzględnieniem wielokulturowych tradycji dawnej Polski
  • Budowanie więzi regionalnych poprzez kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny
  • Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego.
  • Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych odbiorców kultury i sztuki.
  • Wspieranie inicjatyw kształtujących lokalną politykę kulturalną.
  • Tworzenie autorskich rozwiązań wykorzystujących techniki kreatywne i pedagogikę cyrku promujące wyrażanie ekspresji twórczej młodzieży i dorosłych.

 

Przedsięwzięcia: Warsztaty twórcze „Edukatorzy kultury”, cykle warsztatów czytelniczych „Kot Piotrek- zabawa z książką” , warsztaty technik cyrkowych, warsztaty odtwórstwa historycznego „Słowiańska Inspiracja”, warsztaty edukacji regionalnej i historycznej cykl „Historia Łodzi dla dzieci” i „Baśnie u Fabrykanta”. Fundacja jest członkiem Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych zajmując się obszarem współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz Inicjatywy Kulturalni w Łodzi gdzie współtworzy platformę porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury i przedstawicielami mediów lokalnych i biznesu.

Beneficjenci: dzieci, młodzież i dorośli ze szczególnym uwzględnieniem grup zawodowych: nauczycieli i bibliotekarzy.

 

Obszary działania:

Edukacja kulturalna, Edukacja regionalna i historyczna pedagogika cyrku, promocja kultury, promocja twórczości, stwarzanie przestrzeni dla kreatywności, kształtowanie odbiorców kultury i sztuki, polityka kulturalna.